آکوستیک

آکوستیک ، علمی که مربوط به تولید ، کنترل ، انتقال ، دریافت ، و صوت است.محققان محیط کار مدتهاست که می دانند که سر و صدا یکی از مهمترین عوامل برای کارمندان شاغل در دفاتر بزرگ با محیط های باز است. یک مطالعه توسط مرکز تحقیقات ملی دانمارک در مورد محیط کار نشان داد که 52٪ از کارکنان تمرکز خود را در اتاقی با سر و صدای ناخواسته از طرف همکارانی که مکالمه می کنند ، تلفن های زنگ زده ، سیستم های تهویه بلند و غیره را از دست می دهند.آکوستیک دنیته در چهار دسته دیوایدر،پانل دیوار و سقف،پاراوان و مبل آکوستیک تولید می شود.