کتابخانه و فایلینگ

پس از انتخاب میزهای خود ، احتمالاً می خواهید فایل اداری را اضافه کنید تا اوراق اداری را ایمن نگه دارید. پرونده های عمودی ، کابینت فایل های جانبی و حتی کتابخانه ها برای اسناد ، کتاب ها و پرونده ها مناسب هستند.

محصولات کتابخانه و فایلینگ دنیته

انواع کتابخانه و فایلینگ دنیته شامل کتابخانه و قفسه، فایل اداری، فایل کشویی ایستاده، شلف فلزی، لاکر، کمد اداری، کابینت اداری، کردانز و کنسول، واحدهای دیواری است.