مبل اداری وپاف

مبلمان اداری به عنوان بخشی از کل محیطی که کارمند در آن کار می کند ضروری است.

ما طیف گسترده ای از طرح های استاندارد و سفارشی را داریم.

انواع محصولات مبلمان اداری دنیته

مبلمان اداری که در یک دفتر استفاده می شود شامل مبل پذیرش و انتظار، پاف، باکس، پله های گفت و گو، مبل تک، کاناپه، مبل ماژولار و مبل ال، مبل تک، کاناپه، دشکچه ،کوسن و بالش، مبل سکوت است.