پروژه بعدی مبلمان اداری گروه دنیای اقتصاد
پروژه قبلی مبلمان اداری در پروژه EY

مبلمان اداری در پروژه پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس:

پارك فناوری پردیس به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پارك فناوری كشور،در جهت تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و ایجاد بستر مناسب برای رشد فناوری و توسعه بازار شركت‌های دانش بنیان تاسیس گردید.

طراحی:

فضای اشتراکی پارک فناوری پردیس با میز‌های گروهی، اتاق گفتگو، اتاق تلفن، دنج، شلف های فلزی، پله های گفت و گو طراحی شده است.

اشتراک گذاری
پروژه بعدی مبلمان اداری گروه دنیای اقتصاد
پروژه قبلی مبلمان اداری در پروژه EY