معرفی پله گفتگو دنیته

در عصر حاضر متخصصان در ارتباط مداوم با افراد هستند و طراحی فضای کار باید مبتنی بر اصل تأمین نیازهای آن‌ها و ایجاد محیطی محرک برای تولید خلاقیت و تعاملات باشد. اسکرام ورکینگ (فضای کاری مبتنی بر توسعه نرم افزار)، مفهومی است که از سوی شرکت‌های پیشرو در عرصه‌ی فناوری ابداع شده است، و به سبک جلسات اداری اشاره دارد که رو به افزایش بوده و محیط‌های اداری باید خودشان را با چنین روند رو به رشدی سازگار کنند.

ویژگی و کاربردهای پله گفتگو

پله گفتگو (صندلی‌های ردیفی که در ادارات، بانک‌ها، مکان‌های ورشی و حتی منازل هم استفاده میشود) در تحریک همکاری بیشتری و ایجاد فضای فاصله میان اتاق جلسات و شکل دادن فضایی به سبک سالن‌های تماشاخانه‌ای بسیار مناسب هستند. استفاده از این مدل صندلی‌های منعطف، باعث می‌شوند که کارمندان احساس حضور در فضایی شخصی و غیررسمی را داشته باشند که جریان بخش ایده‌های جدید و الهام بخش بوده، و محیط را برای تولید هرگونه تعامل آماده می‌کنند. سیستم پله گفتگو کارمندان را درگیر محیط می‌کند، چرا که فضا را به سرعت تبدیل به فضایی شخصی می‌کند. این سیستم‌های منعطف با طیف گستردهای از روکش‌های جلوبندی متنوع و اندازه‌های مختلف، با بالشتک‌های اضافی یا صفحات پایه، مانند یک لگوی غول پیکر هستند! که در ایجاد هر فضای همکاری میتوان از آنها استفاده کرد.