پله گفتگو و نشستن

پله های گفت و گو دنیته محلی برای نشستن و گفت و گو کارمندان است که در سایز و ابعاد های مختلف با تنوع بالا  قابل سفارش است.این پله مناسب برای اداره ها ،منازل،مکان های ورزشی و ... قابل استفاده می باشد.