پروژه بعدی مبلمان اداری بیت پین
پروژه قبلی مبلمان اداری گروه دنیای اقتصاد

دکتر نکست:

دکتر نکست استارتاپ فعال در حوزه سلامت و از پیشگامان این حوزه است.

طراحی:

در طراحی داخلی محیط دکتر نکست، از رنگ سازمانی این مجموعه در فضای پذیرش استفاده شده است. همچنین برای افزایش تمرکز در قسمت فضای کار اشتراکی از رنگ طوسی استفاده شده است. میزهای کار گروهی مورد استفاده در این محیط از سری ناد دنیته هستند.

اشتراک گذاری
پروژه بعدی مبلمان اداری بیت پین
پروژه قبلی مبلمان اداری گروه دنیای اقتصاد