پروژه بعدی مبلمان اداری استارتاپ دکتر نکست
پروژه قبلی مبلمان اداری در پروژه پارک فناوری پردیس

مبلمان اداری گروه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد:

گروه دنیای اقتصاد یکی از بزرگترین رسانه های خبری ایران و یکی از مهم ترین رسانه های خبری در حوزه اقتصاد کشور است

طراحی:

در طراحی داخلی محیط کار گروه دنیای اقتصاد از رنگ های خنثی برای افزایش تمرکز و همینطور پوشش گیاهی برای ایجاد نشاط و شادابی در محیط کار استفاده شده است. همچنین پارتیشن های شیشه ای، میز پذیرش، میزهای جلسه و کارشناسی ولگا برخی از محصولات دنیته هستند که در این پروژه استفاده شده اند.

اشتراک گذاری
پروژه بعدی مبلمان اداری استارتاپ دکتر نکست
پروژه قبلی مبلمان اداری در پروژه پارک فناوری پردیس