پروژه بعدی مبلمان اداری تجارت الکترونیک پارسیان
پروژه قبلی مبلمان اداری در پروژه کیان پرشیا

میز های اداری در پروژه Adro

شرکت ادرو:

ادرو اولین شرکت تبادل تبلیغات آنلاین و در حال حاضر بزرگترین شبکه تبادل تبلیغات در خاورمیانه است.

طراحی:

در پروژه شرکت ADRO از مبلمان اداری fit دو سر فایل که کلیه نیازهای یک دفتر اداری از قبیل میز مدیریت و کارشناسی ، میز کارمندی و اپراتوری ، میز پذیرش و منشی ، میز جلسه ، میز گروهی و فایلینگ اداری ( کتابخانه و قفسه زونکن ) را پوشش می دهد طراحی شده است.

اشتراک گذاری
پروژه بعدی مبلمان اداری تجارت الکترونیک پارسیان
پروژه قبلی مبلمان اداری در پروژه کیان پرشیا