پروژه بعدی مبلمان اداری در پروژه EY
پروژه قبلی مبلمان اداری در پروژه تپسل

مرکز نوآوری دانشکده برق و مکانیک:
پروژه مرکز نوآوری دانشکده برق و مکانیک دانشگاه امیرکبیر
طراحی:
مهم‌ترین قسمت طراحی این مجموعه فضای کار گروهی، فضای خصوصی برای کار یا جلسه، فضایی برای تعاملات بین افراد و فضای استراحت است در این پروژه از میز های گروهی، مبل اداری استفاده شده است.

اشتراک گذاری
پروژه بعدی مبلمان اداری در پروژه EY
پروژه قبلی مبلمان اداری در پروژه تپسل