پروژه بعدی مبلمان اداری بازار پارت یک
پروژه قبلی میز های اداری در پروژه style

مبلمان اداری در پروژه آپارات

آپارات:

آپارات در ابتدا به عنوان یکی از اصلی ترین آژانس های تبلیغاتی کشور منجر شد و به ایجاد یک سامانه اشتراک گذاری ویدیو به صورت مستقل قوت گرفت و بدین صورت سرویس آپارات شکل گرفت.

طراحی:

در پروژه آپارات از میزهای اداری گروهی و میزهای کارشناسی O که از ایستایی و مقاومت بالایی برخوردارن طراحی شده است.

اشتراک گذاری
پروژه بعدی مبلمان اداری بازار پارت یک
پروژه قبلی میز های اداری در پروژه style