پروژه بعدی میز و شلف در پروژه کافه شب
پروژه قبلی میز های اداری تانا

فرانش:

فرانش یک وب سایت آموزش آنلاین است و به عنوان بهتریت وب سایت آموزش آنلاین در ایران انتخاب شده است.

 

طراحی:

در پروژه فرانش از میزهای اداری گروهی چهار نفره سری O با دیوایدر شیشه ای ساتینا طراحی شده است.

اشتراک گذاری
پروژه بعدی میز و شلف در پروژه کافه شب
پروژه قبلی میز های اداری تانا