پروژه بعدی میز های اداری در پروژه style
پروژه قبلی پارتیشن و میزهای اداری البرز گرافیک

روناک :

 

شرکت توسعه صنایع روشنایی روناک یکی از بزرگترین تولید کنندگان لامپ های کم مصرف ، LED و تجهییزات حرفه ای روشنایی در ایران است .

طراحی:

 

پروژه روناک با میزهای اداری،گروهی سری O فایل مشترک و میز کارشناسی با فایل L طراحی شده است.

اشتراک گذاری
پروژه بعدی میز های اداری در پروژه style
پروژه قبلی پارتیشن و میزهای اداری البرز گرافیک