پروژه بعدی میز های اداری در پروژه اتاق بازرگانی ایران و آلمان
پروژه قبلی فضای کار اشتراکی سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران

مبلمان اداری در پروژه رایانمهر

رایانمهر:

رایانمهر که به‌عنوان استارت‌آپی چالاک در زمینه تولید و حمایت از استارت‌آپ‌های های‌تک مرتبط با تراکنش دست به اقدام زد. میوه این تلاش‌ها، استارت‌آپ‌هایی در قالب 7 شرکت‌اند، که هم‌اکنون در اکوسیستم رایانمهر به حیات خود ادامه می‌دهد و با یکدیگر روابط ارگانیک دارند.

طراحی:

در طراحی پروژه رایانمهر از میزهای کنفرانس، میزهای گروهی، کتابخانه و فایلینگ، پارتیشن شیشه ای و میز غذاخوری استفاده شده است.

اشتراک گذاری
پروژه بعدی میز های اداری در پروژه اتاق بازرگانی ایران و آلمان
پروژه قبلی فضای کار اشتراکی سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران