پروژه بعدی مبلمان اداری در پروژه رایانمهر
پروژه قبلی دنیته در نمایشگاه مبلمان اداری تهران

فضای کار اشتراکی سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران

فضای کار اشتراکی سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران:

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرحهای احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای کارهای اکتشافی تشکیل شده است.

طراحی:

پروژه فضای کار اشتراکی سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران از میزهای کنفرانس مدل o ، شلف های فلزی، پاف، فایل اداری، پارتیشن شیشه ای، مبل اداری و انواع صندلی اداری طراحی شده است.

اشتراک گذاری
پروژه بعدی مبلمان اداری در پروژه رایانمهر
پروژه قبلی دنیته در نمایشگاه مبلمان اداری تهران