پروژه بعدی مبلمان و پارتیشن اداری در پروژه همکاران سیستم
پروژه قبلی مبلمان اداری در پروژه رایانمهر

میز های اداری در پروژه اتاق بازرگانی ایران و آلمان

اتاق بازرگانی ایران و آلمان:

قوی ترین اتاق بازرگانی در ایران شناخته می شود و تنها اتاق بازرگانی اروپایی مستقل در ایران می باشد.این اتاق موسسه ای مهم در روابط تجاری بین دو کشور ایران و آلمان می باشد.

 

طراحی:

در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی،از میزهای اداری ساده و مقاوم با بالاترین کیفیت و پوشش رنگ استاتیک سری N طراحی شده است.

اشتراک گذاری
پروژه بعدی مبلمان و پارتیشن اداری در پروژه همکاران سیستم
پروژه قبلی مبلمان اداری در پروژه رایانمهر