راه حل های کسب و کار ایجاد یک دفتر الهام بخش

راه خل های کسب و کار
حداکثر رساندن فضا+ بهره وری
یک فضای با مناطق مجزا ایجاد کنید که برای کار فردی و همکاری امکان پذیر است
ذخیره سازی فضا
فرهنگ شرکت شما
یک فضای ایجاد کنید که تیم شما را یکپارچه کند و مأموریت نام تجاری خود را تجلیل کنید
طراحی دفتر کار

طراحی دفتر کار با حداکثر استفاده از فضا + افزایش بازدهی

کارکنان تمایل به محیطی دارند که آنها را برای کشف و مدیریت ایده های شجاعانه به چالش بکشد .یک دفتر کار الهام بخش ، بهره ی کاملی از فضای فیزیکی می برد که سه ناحیه کاری مجزا دارد و باعث بهبود ارتباطات و فراهم آوردن شرایط کار آرام می شود

نکته فرهنگی1

برند خود را مجسم کنید

رسالت شما

 

رسالت یا شعار خود را در مرکز قرار دهید تا همه بتوانند از آن الهام بگیرند. بگذارید که هر روز یادشان باشد که ما کی هستیم، شهرت ما برای چیست، و چرا ما عاشق کار خود هستیم

 

رنگ شما

 

خداحافظ، قهوه ای! کابینت ها، صندلی ها و پذیرش خود را به رنگ برند خود در آورید. دفتر رنگارنگ،حس شادی و خلاقیت می دهد در حالیکه تجربه ی یک برند کل نگر را ایجاد می کند

طراحی دکوراسیون

نکته فرهنگی2

برای کارمندان خود جشن بگیرید

فضای بازی

 

فضای طراحی شده برای بازی به تیم شما مکانی برای آرامش داشتن، یا خلاقیت میدهد. مکان شما برای این فضا در نظر می گیرید نزدیک به آشپزخانه، بیشتر شبیه به چیدمان یک خانه ی راحت است

 

فضای شخص

 

کارمندان را تشویق کنید تا مکان کاری خود را طراحی کنند تا شخصیت خود را منعکس کنند. این کار به کارمندان حس مالکیت و فردیت می دهد، درحالیکه این اطمینان را می دهد که کل فضای کار بدون بهم ریختگی و رنگی است

طراحی دفتر کار

.دفتر کار الهام بخش نمایانگر آنچه که فضای کار بوده است و مرز جدیدی از آنچه می تواند باشد،است