استارتاپ ، ارزش ها و افراد تاثیر گذار در محیط های استارتاپی ایران

استارتاپ

فرهنگ استارتاپی چیست؟

شرکت ها و سازمان ها در تمام ابعاد ، ماموریت دارند محیط‌های سر زنده ، چابک و قابل اعتمادی خلق کنند که مملو از هویت ، شور شوق و امکان ابراز عقاید باشد . ما این را خلاصه ای از تمام فرهنگ استارتاپی می‌نامیم .

ما در چند سال گذشته با نام دنیته و در ایران ، در بسیاری از شرکت ها و به ویژه با استارتاپ ها کارکرده ایم و کنار این همکاری توانسته ایم با موسسان  این سازمان ها  حرف بزنیم تا بیاموزیم چگونه آنها تیمهای خود را پخته و حرفه ای می‌سازند و محیط خود را به گونه ای جذاب شکل می دهند ، برای آنها ارزش چیست و چگونه فرهنگی می‌پرورانند که کارکنان مشغول به کار را حفظ می‌کند و نیرو های با استعداد تری جذب کنند .

تحقیق ما حتی به سمت کارآفرینان سازمان های بزرگ و شرکت های چند صد نفری نیز گسترانده شده است و گاها با افرادی که به نوعی جزو پایه گزاران و رهبران سازمانهای بزرگ در ایران هستند نیز گفتگو کرده ایم . این افراد در حیطه خط‌مشی‌های سازمانی ، در پروژه‌های فوق العاده بزرگی کار می‌کردند ، برند ها و نام های تجاری بزرگی را خلق و راهبری کرده اند و روحیه کارآفرینی و فرهنگ استارتاپی را به شرکت‌های بزرگی که آنها را مدیریت می‌کنند ‌آورنده اند .


چهار تم  اصلی و کلیدی برای توسعه فرهنگ استارتاپی در ایران

شور و شوق :

شور و حرارت و اشتیاق هسته اصلی و به نوعی حرفه هر کارآفرینی است . این شور و شوق ، به و برای هر چه که باشد ( شور و شوق برای اجتماع ، شکل دادن یک ایده ، درآمد یا محیط زیست ) به قلب تجارت وکسب و کار بدل می‌شود و کار اصلی کارآفرین و founder یک استارتاپ کاشتن این شور و شوق و حرارت در قلب تمام اعضاء تیم است .

هویت :

هویت برای استارتاپ ها کلیدی است . برای بسیاری از کارآفرینان ، این موضوع خود را در انتخاب و گزینش نوع افرادی که به تیم یک استارتاپ وارد می شوند نشان می دهد ، سازماندهی آنها و مراقبت از آنها جزو موضوعات منحصربفرد برای یک برند ، تیم و حتی محیط کاری است . این هویت خود را در فضای حاکم بر محیط نمایان میکند : علاوه بر این ، هویت در تمام نمادهای محیط مانند رنگ سازمانی ، تفکیک یا باز بودن محیط های مختلف و حتی نوع گیاهان یک سازمان هم خود را نمایان می کند . یکی از وضایف اصلی هویت نمایش تمایز و به نوعی ایجاد احساس خاص بودن ، آرامش و نخستین گام برای درگیر کار شدن و پربازده بودن است و این (ایجاد احساس متفاوت ) وجه مشترک عموم سازمان های موفق است .

چابکی :

چابکی برای تبادل سریع ایده‌ها ، موضوعات مهم و موارد با ارزش ، حیاتی است و تاثیر مستقیم بر نتایج حرفه ای یک استارتاپ دارد . چابکی در ارتباطات وگفتگو ها ، چابکی در بیان و تست راه حل ها و حتی چابکی محیطی . این موضوع به حدی مهم است که حتی در طراحی و جانمایی فضای فیزیکی یک استارتاپ نیز اهمیت دارد که چابک باشد و به کارکنان اجازه بدهد بین میزهای خود و میزهای همکارانشان ، فضای استراحت و اتاق ها جلسات در حرکت باشند تا تشریک مساعی و گفتگو و حل مشکلات را به نهایت سرعت برسانند .

آزادی ابراز احساسات و عقاید :

آزادی بیان و افکار از هر شخص و نژاد و باوری که آنها به تیم می‌آورند تجلیل می‌کند . ” یک نکته اساسی این است که تمام افراد تیم استارتاپ شما یک دست نباشند ” . ممکن است یک راه حل و نوع نگاه به یک مسئله ، با نگاه تمام تیم متفاوت و متمایز باشد اما ممکن است همان نوع نگاه کلید حل مشکل و موضوع باشد . آزادی این که واقعا خودتان باشید گوهر کلیدی هر سازمان و کارآفرین است و نقطه کلیدی است که ممکن است راه گشای اغلب موضوعات یک استارتاپ باشد .

فرهنگ استارتاپ

اکوسیستم کارآفرینی

کارآفرینان در هر کجای دنیا که باشند ، تصدیق می‌کنند که یک فرهنگ پویای کاری تحت تاثیر ” شور و شوق ، هویت ، چابکی و آزادی بیان ” قرار دارد . به نوعی می توان گفت که این کلمات زبان مشترک کار آفرینی در تمام کشور ها است و به همین دلیل در ایران هم کار می کند و کاربرد دارد .  آنها هدفمند و حتی گاهی ناخودآگاه به هر یک از این موضوعات دامن می‌زنند تا به تعریف شرکت خود بپردازند ، جای خود را در بازار باز کرده و نتایج تجاری بهتری را آسان تر به دست آوردند .

استارتاپی
استارتاپ ها

اکوسیستم کارآفرینی سازمانی

کارآفرینان سازمانی و ( حامیان فرهنگ کارآفرینی و استارتاپی ) در سازمانهای بزرگ ، می توانند با همایت از 4 تم اصلی و غالب بالا که نام بردیم ، به فرهنگ استارتاپی جان ببخشند . آنها با حمایت از شور و شوق ، نهایت استفاده را از نقشها و افراد سازمان خود می‌برند تا پیشرفت را هدایت کرده و به مرزهای درون شرکت ، سازمان و کشور خود فشار می آورند تا رشد و پیشرفت کنند و بزرگ تر شوند  .

اگر در فکر راه اندازی دفتر یک استارتاپ یا فضای کار گروهی هستید

شک نکنید که دنیته تمایز های فراوانی با یک خرید از یک تولید کننده معمولی برای شما خواهد داشت