میز پذیرش

میز پذیرش اداری معمولا اولین چیزی است که افراد در بدو ورود با آن روبرو شده و توجه افراد را به آن جلب می کند و این تاثیر را روی اولین تصور از شرکت شما ب روی آن ها می گذارد. میز پذیرش در طراح های متنوع طبق سلیقه شما و دکوراسیونتان قابل سفارش است.