دیوایدر

دیوایدر جدا کننده میز با قابلیت تنظیم ارتفاع یا ارتفاع ثابت ، هم باعث حفظ حریم خصوصی و هم جذب صدا در مکان های عمومی برای کاربران می شود. این یک روش عالی برای بهبود محیط کار و رفاه کارمندان در دفاتر مدرن است.