پارتیشن فریم لس شیشه ای

پارتیشن شیشه ای ( فریم لس )

پارتیشن شیشه ای ( فریم لس )

پارتیشن شیشه ای بدون فریم یا فریم لس  جدید ترین نوع از جداکننده های محیط داخلی است و امروزه به صورت گسترده در فضاهای اداری برای تفکیک بخش های داخلی سازمان ها از آن استفاده می شود .تقاضای استفاده از این نوع پارتیشن اداری برای جداسازی فضاهای اداری به سرعت بیشتر از قبل شده است زیرا با به کار بردن این نوع از جداکننده در محیط ، امکان استفاده از نور طبیعی، بزرگ دیده شدن محیط در کنار تفکیک بخش ها، تعامل و افزایش کار گروهی برای شما فراهم می شود .امروزه یک از دغدغه های اصلی صاحبان مشاغل در کل دنیا ، داشتن چابکی و امکان ایجاد تغییر ات سریع در سازمان ها است و پارتیشن  های تمام شیشه یکی از ملزومات این چابکی برای ایجاد تغییر سریع در سازمان و محیط اداری است  .تقاضای استفاده از پارتیشن شیشه ای برای جداسازی فضاهای اداری امروزه بیشتر از قبل شده است زیرا با به کار بردن این نوع پارتیشن بندی در محیط ، امکان استفاده از نور طبیعی ، بزرگ دیده شدن محیط در کنار تفکیک بخش ها  ، تعامل و افزایش کار گروهی  برای شما فراهم می شود .همچنین این نوع از پارتیشن اداری ،  علاوه بر جلوه ی زیبا از  دوام و ماندگاری بالایی برخوردار است .